Lokalita:

Výchoz staré štoly u Slezsko-Ostravského hradu

Nadřazené lokality Česká republika
Severní Morava
Produktivní Karbon Hornoslezské Pánve
Popis lokality Dnes již zaniklá lokalita v důsledku povodní v roce 1997, kdy došlo k jejímu zaplavení a sesunu. Nacházela se asi 1 km na východ od Slezsko-Ostravského hradu, při cestě podél řeky Lučina, přibližně v pozici, kde řeku přetíná tramvajový most.

Původně se jednalo patrně o štolu na ruční dobývání uhlí (doposud byly patrné uhelné žíly) nebo odvětrávací štolu pro blízké doly Trojice, Jan Maria nebo Zárubek.

Jediný nález pochází přímo ze stropu hlavního vstupu. Dnes se již dovnitř dostat nejde, ale sesunem se objevilo podloží uhelných slojí přímo nad bývalým vstupem (patrná annularia). Přímo uvnitř štoly byly patrny výchozy uhlí, zejména v pravé části vstupního prostoru a jižní části hlavní prostory.

Směrem zpátky ke hradu se nachází podobná štola, která je částečně přístupná a zřejmě občas obývaná bezdomovci. V stup do ní ve však velmi nebezpečný.

V celé oblasi je v současné době řešen problém s odvětráváním metanu, proto je nutno mít toto nebezpečí na paběti i při pohu
Fotografie lokality


Pozice lokality na mapě, mapy.cz
Obrázek 1: Pozice lokality na mapě, mapy.cz

Pozice lokality na mapě, mapy.cz
Obrázek 2: Pozice lokality na mapě, mapy.cz

Pozice lokality na mapě, mapy.cz
Obrázek 3: Pozice lokality na mapě, mapy.cz

Pozice lokality vůči mostu přes lučinu, pohled východním směrem, 28.12.2008
Obrázek 4: Pozice lokality vůči mostu přes lučinu, pohled východním směrem, 28.12.2008

Ústí štoly pod skálou, 28.12.2008
Obrázek 5: Ústí štoly pod skálou, 28.12.2008

Detail zasypaného ústí štoly, 28.12.2008
Obrázek 6: Detail zasypaného ústí štoly, 28.12.2008

Detail zasypaného ústí štoly, 28.12.2008
Obrázek 7: Detail zasypaného ústí štoly, 28.12.2008

Pohled na sesypaný strop štoly zezhora, 28.12.2008
Obrázek 8: Pohled na sesypaný strop štoly zezhora, 28.12.2008

Detail profilu nad štolou, 28.12.2008
Obrázek 9: Detail profilu nad štolou, 28.12.2008

Hornina z profilu, patrná annularia, 28.12.2008
Obrázek 10: Hornina z profilu, patrná annularia, 28.12.2008

Ústí štoly z dálky, 28.12.2008
Obrázek 11: Ústí štoly z dálky, 28.12.2008

Přibližná mapa štoly, 1994
Obrázek 12: Přibližná mapa štoly, 1994

Vchod do štoly, těsně za cihlovou vyzdívkou a mříží (záběr 1), 1994<br>strop je v současnosti sesunut. <br> štola pokračovala dále ve směru šipky nakreslené křídou.
Obrázek 13: Vchod do štoly, těsně za cihlovou vyzdívkou a mříží (záběr 1), 1994
strop je v současnosti sesunut.
štola pokračovala dále ve směru šipky nakreslené křídou.

Průlez z hlavního vstupu ve směru křídové šipky vzhůdu dále do štoly (záběr 3), 1994
Obrázek 14: Průlez z hlavního vstupu ve směru křídové šipky vzhůdu dále do štoly (záběr 3), 1994

Kamenný blok nad průlezem vzhůru (záběr 5), 1994
Obrázek 15: Kamenný blok nad průlezem vzhůru (záběr 5), 1994

Tunelovitý průlez dále do štoly (záběr 6), 1994
Obrázek 16: Tunelovitý průlez dále do štoly (záběr 6), 1994

Konec tunelu (záběr 7), 1994
Obrázek 17: Konec tunelu (záběr 7), 1994

Balvany v hlavní prostoře (záběr 8, severním směrem k tunelovému průlezu), 1994
Obrázek 18: Balvany v hlavní prostoře (záběr 8, severním směrem k tunelovému průlezu), 1994

Vertikální šachta dolů (záběr 11), 1994
Obrázek 19: Vertikální šachta dolů (záběr 11), 1994

Vertikální šachta dolů (záběr 12), 1994
Obrázek 20: Vertikální šachta dolů (záběr 12), 1994

Hlavní prostora (záběr 17, jižním směrem k hlavnímu vstupu), 1994<br> V pozadí jsou patrné zbytky uhelných slojí
Obrázek 21: Hlavní prostora (záběr 17, jižním směrem k hlavnímu vstupu), 1994
V pozadí jsou patrné zbytky uhelných slojí

Podobná štola (kdysi rovněž přístupná) cca 600 m na západ směrem k Slezsko-Ostravskému hradu, 28.12.2008
Obrázek 22: Podobná štola (kdysi rovněž přístupná) cca 600 m na západ směrem k Slezsko-Ostravskému hradu, 28.12.2008

Detail vstupu do podobné štoly  cca 600 m na západ směrem k Slezsko-Ostravskému hradu, 28.12.2008
Obrázek 23: Detail vstupu do podobné štoly cca 600 m na západ směrem k Slezsko-Ostravskému hradu, 28.12.2008

Vnitřek podobné štoly  cca 600 m na západ směrem k Slezsko-Ostravskému hradu, 28.12.2008
Obrázek 24: Vnitřek podobné štoly cca 600 m na západ směrem k Slezsko-Ostravskému hradu, 28.12.2008

Souřadnice GPS 49° 49.581' N, 18° 18.752' E
Stratigrafické zařazení
anglicky|česky
Zatím není zadáno...
Význam lokality

Ochrana

Způsob sběru
Ostatní poznámky
Literatura
Kameny z této lokality ;
Podřazené lokality Lokalita nemá podřízené lokality