Lokalita:

Horní Kalná - výsypka dolu1

Nadřazené lokality Česká republika
Čechy
Severovýchodní Čechy
Popis lokality Výsypka dolu severo-západně od obce Horní Kalná.

Detail stratigrafického zařazení: podkrkonošská pánev, svrchní prosečenské souvrství, kalenský obzor
Fotografie lokality


Koryto potoka u lokality, 1.5.2009
Obrázek 1: Koryto potoka u lokality, 1.5.2009

Výsypka dolu, 1.5.2009
Obrázek 2: Výsypka dolu, 1.5.2009

Výsypka dolu, 1.5.2009
Obrázek 3: Výsypka dolu, 1.5.2009

Vstup do bývalého dolu, 1.5.2009
Obrázek 4: Vstup do bývalého dolu, 1.5.2009

Souřadnice GPS Neveřejná informace...
Stratigrafické zařazení
anglicky|česky
Subsystem:Permian-Carboniferous(299 Ma)
Význam lokality

Ochrana

Způsob sběru
Ostatní poznámky
Literatura
Kameny z této lokality ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
Podřazené lokality Lokalita nemá podřízené lokality