Vypsání taxonomické jednotky

  Latinsky Česky
Nadřazené taxony Jednotka nemá žádnou nadřazenou jednotku
  Aktivní taxon
Aktivní taxon Imperium: Vitae Soustava: Živé organismy
Popis taxonu Pozůstatky tělesných schránek a těl živých organismů
Literatura popisující tento taxon
Fotografie k jednotce K jednotce nejsou žádné fotografie...
Pořízené taxony Superregnum: PROKARYONTA | Nadříše: BEZJADERNÉ ORGANISMY
Superregnum: EUKARYONTA | Nadříše: ORGANISMY S JÁDREM
Kameny s tímto taxonem Doposud nejsou přiřazeny žádné kameny