Vypsání taxonomické jednotky

  Latinsky Česky
Nadřazené taxony Imperium: Vitae Soustava: Živé organismy
Superregnum: EUKARYONTA Nadříše: ORGANISMY S JÁDREM
Regnum: ANIMALIA Říše: ŽIVOČICHOVÉ
  Aktivní taxon
Aktivní taxon Subregnum: METAZOA Podříše: MNOHOBUNĚČNÍ
Popis taxonu Tělo mnohobuněčných živočichů se sestává z mnoha diferencovaných buněk, které plní přesně vymezené funkce. Podle své funkce jsou buňky sdružovány do tkání a orgánů. Rozlišujeme u nich tkáně krycí, oporné, svalové, nervové a krevní a orgány pohybové, trávicí, dýchací, vylučovací, rozmnožovací, smyslové a krevního oběhu.

Nejnižší tělní organizaci mají ti mnohobuněční živočichové, kteří dosáhli stadia dvouvrstevné gastruly. Nemají ještě odlišený ektodermální a entodermální zárodečný lupen, nevytvářejí tkáně a orgány, postrádají nervovou soustavu. Takto organizovaní živočichové se řadí do oddělení Parazoa. Patří sem kmen Porifera, a též zástupci vyhynulého kmene Archaeocyatha, případně některé jiné skupiny stratigraficky málo významných, vyhynulých organismů.

Výše organizovaní mnohobuněční se zahrnují do oddělení Eumetazoa. Podle toho, zda mají dva nebo tři zárodečné lupeny, je dělíme na pododdělení Radiata a Bilateralia. [1]
Literatura popisující tento taxon [1] Ziegler, V.: Základy paleontologie, Univerzita karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, Praha, 2001, ISBN 80-246-0290-3, strana 66
Fotografie k jednotce K jednotce nejsou žádné fotografie...
Pořízené taxony Superphyllum: EUMENTAZOA | Nadkmen: VYŠŠÍ MNOHOBUNĚČNÍ
Kameny s tímto taxonem Doposud nejsou přiřazeny žádné kameny