Vypsání taxonomické jednotky

  Latinsky Česky
Nadřazené taxony Imperium: Vitae Soustava: Živé organismy
Superregnum: EUKARYONTA Nadříše: ORGANISMY S JÁDREM
Regnum: ANIMALIA Říše: ŽIVOČICHOVÉ
Subregnum: METAZOA Podříše: MNOHOBUNĚČNÍ
Superphyllum: EUMENTAZOA Nadkmen: VYŠŠÍ MNOHOBUNĚČNÍ
Divisio: BILATERIA Hatschek, 1888 Oddělení: DVOUSTRANNĚ SOUMĚRNÍ
  Aktivní taxon
Aktivní taxon Subdivisio: DEUTEROSTOMIA Pododdělení: DRUHOÚSTÍ
Popis taxonu Organismy bilaterálně symetrické, některé druhotně i radiálně symetrické.

V zárodečném vývoji druhoústých se prvotní ústní otvor (blastoporus) posouvá na zadní část těla a mění se v řitní otvor (narozdíl od prvoústých). Nový ústní otvor se vytváří druhotně vchlípením ektodermu [1]
Literatura popisující tento taxon [1] http://www.biolib.cz/cz/taxon/id14961/
ke dni 1.12.2008
Fotografie k jednotce K jednotce nejsou žádné fotografie...
Pořízené taxony Phyllum: CHORDATA Bateson, 1885 | Kmen: STRUNATCI
Phyllum: HEMICHORDATA Bateson, 1885 | Kmen: POLOSTRUNATCI
Phyllum: ECHINODERMATA | Kmen: OSTNOKOŽCI
Phyllum: CONODONTA | Kmen: KONODONTI
Kameny s tímto taxonem Doposud nejsou přiřazeny žádné kameny