Vypsání taxonomické jednotky

  Latinsky Česky
Nadřazené taxony Imperium: Vitae Soustava: Živé organismy
Superregnum: EUKARYONTA Nadříše: ORGANISMY S JÁDREM
Regnum: ANIMALIA Říše: ŽIVOČICHOVÉ
Subregnum: METAZOA Podříše: MNOHOBUNĚČNÍ
Superphyllum: EUMENTAZOA Nadkmen: VYŠŠÍ MNOHOBUNĚČNÍ
Divisio: BILATERIA Hatschek, 1888 Oddělení: DVOUSTRANNĚ SOUMĚRNÍ
Subdivisio: DEUTEROSTOMIA Pododdělení: DRUHOÚSTÍ
  Aktivní taxon
Aktivní taxon Phyllum: CHORDATA Bateson, 1885 Kmen: STRUNATCI
Popis taxonu Strunatci jsou vývojově velmi pokročilá skupina. Charakterizuje je struna hřbetní (chorda dorsalis), tvořící osu těla. Vznikla vychlípením hřbetní strany trávicí trubice. Nervová soustava dosáhla vysokého stupně vývoje.
Literatura popisující tento taxon [1] http://www.biolib.cz/cz/taxon/id14966/
Ke dni 1.12.2008
Fotografie k jednotce K jednotce nejsou žádné fotografie...
Pořízené taxony Subphyllum: VERTEBRATA Cuvier, 1812 | Podkmen: OBRATLOVCI
Kameny s tímto taxonem Doposud nejsou přiřazeny žádné kameny