Vypsání taxonomické jednotky

  Latinsky Česky
Nadřazené taxony Imperium: Vitae Soustava: Živé organismy
Superregnum: EUKARYONTA Nadříše: ORGANISMY S JÁDREM
Regnum: ANIMALIA Říše: ŽIVOČICHOVÉ
Subregnum: METAZOA Podříše: MNOHOBUNĚČNÍ
Superphyllum: EUMENTAZOA Nadkmen: VYŠŠÍ MNOHOBUNĚČNÍ
Divisio: BILATERIA Hatschek, 1888 Oddělení: DVOUSTRANNĚ SOUMĚRNÍ
Subdivisio: DEUTEROSTOMIA Pododdělení: DRUHOÚSTÍ
Phyllum: CHORDATA Bateson, 1885 Kmen: STRUNATCI
  Aktivní taxon
Aktivní taxon Subphyllum: VERTEBRATA Cuvier, 1812 Podkmen: OBRATLOVCI
Popis taxonu Základní plán: 1) Hlava
2) Pětidílný mozek jako zvláštní rozšíření nervové trubice
3) Specializované komplexní smyslové orgány jako komorové oko, čichový orgán, rovnovážný orgán...
4) Složitý ústní aparát
5) Kůže (se škárou a mnohavrstevnou pokožkou) a následně i různé kožní deriváty
6) Vnitřní kostra (v různém stupni rozvoje, ať už chrupavčitá či kostěná), zahrnující lebku (jádrem mozkovna), žaberní oblouky (chrupavčitá výztuha žaberních štěrbin) a obratle
7) Vylučovacím orgánem ledviny, jejichž základní stavební jednotkou je glomerulus
8) Uzavřený cévní systém (tepny, žíly, několikadílné srdce pumpující krev dopředu)
9) Krevní barvivo hemoglobin a specializované krvinky
Literatura popisující tento taxon [1] http://www.biolib.cz/cz/taxon/id14968/
Fotografie k jednotce K jednotce nejsou žádné fotografie...
Pořízené taxony Infraphyllum: GNATHOSTOMATA | Infrakmen: ČELISTNATÍ
Kameny s tímto taxonem Doposud nejsou přiřazeny žádné kameny