Vypsání taxonomické jednotky

  Latinsky Česky
Nadřazené taxony Imperium: Vitae Soustava: Živé organismy
Superregnum: EUKARYONTA Nadříše: ORGANISMY S JÁDREM
Regnum: ANIMALIA Říše: ŽIVOČICHOVÉ
Subregnum: METAZOA Podříše: MNOHOBUNĚČNÍ
Superphyllum: EUMENTAZOA Nadkmen: VYŠŠÍ MNOHOBUNĚČNÍ
Divisio: BILATERIA Hatschek, 1888 Oddělení: DVOUSTRANNĚ SOUMĚRNÍ
Subdivisio: DEUTEROSTOMIA Pododdělení: DRUHOÚSTÍ
Phyllum: CHORDATA Bateson, 1885 Kmen: STRUNATCI
Subphyllum: VERTEBRATA Cuvier, 1812 Podkmen: OBRATLOVCI
Infraphyllum: GNATHOSTOMATA Infrakmen: ČELISTNATÍ
  Aktivní taxon
Aktivní taxon Superclassis: OSTEICHTHYES Huxley, 1880 Nadtřída: RYBY KOSTNATÉ
Popis taxonu Taxonomie
V současnosti žije asi 30 000 druhů. Systematické rozdělení ryb je doposud nejednotné. Lalokoploutvé zastupuje jediný zástupce latimérie podivná, mezi dvojdyšné patří šest druhů bahníků. Mezi paprskoploutvé se pak řadí všechny ostatní druhy ryb.

Popis
Vývojově jsou dokonalejší než paryby. Dýchají žábrami, které jsou kryté skřelemi. Typický je plynový měchýř, který u některých druhotně chybí. Obývají všechny typy vodních biotopů.
[1]
Literatura popisující tento taxon http://www.biolib.cz/cz/taxon/id15403/
Ke dni 1.12.2008
Fotografie k jednotce K jednotce nejsou žádné fotografie...
Pořízené taxony Classis: Actinopterygii Klein, 1885 | Třída: Paprskoploutví
Kameny s tímto taxonem 00430; 00431; 00432; 00433a; 00433b; 00434a; 00434b; 00435a; 00435b; 00436a; 00436b;