Vypsání taxonomické jednotky

  Latinsky Česky
Nadřazené taxony Imperium: Vitae Soustava: Živé organismy
  Aktivní taxon
Aktivní taxon Superregnum: EUKARYONTA Nadříše: ORGANISMY S JÁDREM
Popis taxonu Podle vnitřní stavby, vnějších tvarů a způsobu života je dělíme na rostliny, živočichy a houby. U některých fosilních forem není jednoznačné zařazení možné, a proto mluvíme o organismech problematického postavení. Sdružují se proto do umělých taxonů.
Literatura popisující tento taxon [1] Ziegler, V.: Základy paleontologie, Univerzita karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, Praha, 2001, ISBN 80-246-0290-3, strana 36
Fotografie k jednotce K jednotce nejsou žádné fotografie...
Pořízené taxony Regnum: FUNGI | Říše: HOUBY
Regnum: PLANTAE | Říše: ROSTLINY
Regnum: ANIMALIA | Říše: ŽIVOČICHOVÉ
Kameny s tímto taxonem Doposud nejsou přiřazeny žádné kameny