Vypsání taxonomické jednotky

  Latinsky Česky
Nadřazené taxony Imperium: Vitae Soustava: Živé organismy
Superregnum: EUKARYONTA Nadříše: ORGANISMY S JÁDREM
  Aktivní taxon
Aktivní taxon Regnum: ANIMALIA Říše: ŽIVOČICHOVÉ
Popis taxonu Živočichové se vyznačují těmito obecnými znaky: buněčné blány jsou z bílkovin, energii potřebnou pro život získávají uvnitř organismu, u většiny živočichů dochází po dosažení dospělosti k zastavení růstu a většina živočichů je schopna volného pohybu. Zatímco u výše organizovaných živočichů je heterotrofní způsob výživy zřejmý, u některých jednobuněčných bičíkovců se k heterotrofní výživě přidružuje i výživa autotrofní (pomocí asimilačního barviva), tedy kombinace s vlastnostmi charakteristickými pro příslušníky rostlinné říše. [1]
Literatura popisující tento taxon [1] Ziegler, V.: Základy paleontologie, Univerzita karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, Praha, 2001, ISBN 80-246-0290-3, strana 59
Fotografie k jednotce K jednotce nejsou žádné fotografie...
Pořízené taxony Subregnum: PROTOZOA | Podříše: PRVOCI
Subregnum: METAZOA | Podříše: MNOHOBUNĚČNÍ
Kameny s tímto taxonem Doposud nejsou přiřazeny žádné kameny