Vypsání stratigrafické položky

Nadřazené jednotky Eonothem:Phanerozoic|Eonotém:Fanerozoikum(0 - 542 Ma)
Erathem:Cenozoic|Ératém:Kenozoikum(0 - 65.5 Ma)
System:Neogene|Útvar:Neogén(0 - 23 Ma)
Series:Miocene|Oddělení:Miocén(5.33 - 23 Ma)
  Anglicky Česky
Jednotka Subseries: Lower Pododdělení: Spodní
Stáří jednotky 23.4 - 16.5 Ma
Ostatní informace o jednotce Podle Stratigrafického schématu Neogénu karpatské prohlubně.

Chlupáč, I., et. Al.: Geologická minulost České republiky, Academia, Praha 2002, ISBN 80-200-0914-0, p. 345
Podřazené lokality Stage: Ottnang | Stupeň: Ottnang(18 Ma)