Vypsání taxonomické jednotky

  Latinsky Česky
Nadřazené taxony Imperium: Vitae Soustava: Živé organismy
Superregnum: EUKARYONTA Nadříše: ORGANISMY S JÁDREM
Regnum: ANIMALIA Říše: ŽIVOČICHOVÉ
Subregnum: METAZOA Podříše: MNOHOBUNĚČNÍ
Superphyllum: EUMENTAZOA Nadkmen: VYŠŠÍ MNOHOBUNĚČNÍ
Divisio: RADIATA Oddělení: PAPRSČITĚ SOUMĚRNÍ
  Aktivní taxon
Aktivní taxon Phyllum: CNIDARIA Kmen: ŽAHAVCI
Popis taxonu
Literatura popisující tento taxon
Fotografie k jednotce K jednotce nejsou žádné fotografie...
Pořízené taxony Classis: ANTHOZOA Ehrenberg, 1834 | Třída: KORÁLNATCI
Classis: CONULATA | Třída: KONKULÁRIE
Kameny s tímto taxonem Doposud nejsou přiřazeny žádné kameny