Vypsání taxonomické jednotky

  Latinsky Česky
Nadřazené taxony Imperium: Vitae Soustava: Živé organismy
Superregnum: EUKARYONTA Nadříše: ORGANISMY S JÁDREM
Regnum: ANIMALIA Říše: ŽIVOČICHOVÉ
Subregnum: METAZOA Podříše: MNOHOBUNĚČNÍ
Superphyllum: EUMENTAZOA Nadkmen: VYŠŠÍ MNOHOBUNĚČNÍ
Divisio: BILATERIA Hatschek, 1888 Oddělení: DVOUSTRANNĚ SOUMĚRNÍ
Subdivisio: DEUTEROSTOMIA Pododdělení: DRUHOÚSTÍ
Phyllum: CHORDATA Bateson, 1885 Kmen: STRUNATCI
Subphyllum: VERTEBRATA Cuvier, 1812 Podkmen: OBRATLOVCI
  Aktivní taxon
Aktivní taxon Infraphyllum: GNATHOSTOMATA Infrakmen: ČELISTNATÍ
Popis taxonu První žaberní oblouk mají přeměněný v čelisti. Vždy jsou u nich vyvinuty dva páry končetin, které však mohou být pozdějším vývojem zredukované. Mají dokonale vyvinutou nervovou soustavu a zejména mozek.
Literatura popisující tento taxon [1] http://www.biolib.cz/cz/taxon/id15200/
Fotografie k jednotce K jednotce nejsou žádné fotografie...
Pořízené taxony Superclassis: OSTEICHTHYES Huxley, 1880 | Nadtřída: RYBY KOSTNATÉ
Classis: Chondrichthyes, Huxley 1880 | Třída: Paryby
Superclassis: TETRAPODA Gaffney, 1979 | Nadtřída: ČTYŘNOŽCI
Classis: ACANTHODII Owen, 1846 | Třída: TRNOPLOUTVÍ
Kameny s tímto taxonem Doposud nejsou přiřazeny žádné kameny